Doorgroeifase

In deze fase zijn nieuwkomers (vrijwel) geheel geïntegreerd in de reguliere basisschoolklas.
Verantwoordelijkheid reguliere basisscholen: besef dat anderstalige kinderen na een jaar nieuwkomersonderwijs achter lopen in hun taalontwikkeling. Vraagt kennis en kunde om achterstanden in te laten lopen.

Ga de voertaal niet versimpelen vanuit de gedachte dat taal een struikelblok kan zijn. Taal is onmisbaar bij het leren van vakken. Bij al die vakken is structurele aandacht voor taal nodig en speelt de Cognitieve Academische Taal (CAT) een rol. Genres als verslag maken, spreekbeurt houden, argumenteren en oplossingen beschrijven worden mondeling geïntroduceerd en daarna schriftelijk aangeboden met inbegrip van talige kenmerken.

Belangrijk blijft de betekenisvolle context en de samenwerking tussen nieuwkomerskinderen en kinderen voor wie de Nederlandse moedertaal een bekende taal is.