Instapfase

Een leerling die de overstap maakt naar de reguliere basisschool heeft al kennis gemaakt met de nieuwe school en de school heeft een uitgebreid Overdrachtsdocument ontvangen met daarin richtlijnen voor het begeleidingsplan op de basisschool. Ook krijgt de leerling werk mee voor de eerste periode op de nieuwe school zodat continuïteit gegarandeerd is.
De onderwijsondersteuner NT2 ondersteunt de basisschool met het opstellen van een begeleidingsplan.

Anderstalige kinderen hebben ondanks een jaar nieuwkomersonderwijs een achterstand in hun Nederlandse taalontwikkeling, dat vraagt om kennis en kunde.
De onderwijsondersteuner NT2 komt de eerste 10 weken regelmatig langs en gebruikt het begeleidingsplan om de leerkracht te begeleiden.

Voor een kind dat de overstap maakt naar een basisschool is het van groot belang dat het zich gaat thuis voelen op de nieuwe school en een goede relatie kan opbouwen met de leerkracht.
De leerkracht krijgt tips hoe een relatie op te bouwen met een kind met een beperkte Nederlandse woordenschat.
Daarnaast is het van groot belang dat de leerkracht inzicht heeft in de achtergrond en cultuur van de leerling: we noemen dit “interculturele sensitiviteit”.
Op de site van het LOWAN is veel informatie te vinden.