Informatie voor basisscholen in de Duin- en Bollenstreek

Instroom vanuit de taalklas (groep 3 – 8):
Om deze meerjarige ondersteuning voor nieuwkomers goed vorm te geven is een ondersteuningsroute uitgewerkt:

Kleuters:
Kleuters worden opgevangen door een basisschool naar keuze van de ouders. Scholen kunnen voor ondersteuning een beroep doen op de onderwijsondersteuners NT2. onderwijsondersteunersnt2@obodb.nl

Instroom van in Nederland geboren kinderen met een anderstalige achtergrond
Naast de instromers vanuit de taalklas hebben basisscholen te maken met de instroom van in Nederland geboren kinderen met een anderstalige achtergrond zoals kinderen van statushouders en kinderen van arbeidsmigranten.

Soms kampen deze kinderen met een forse taalachterstand in het Nederlands, soms spelen grote cultuurverschillen een rol.

Voor scholen zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

Professionalisering
Voor alle basisscholen is een regionaal professionaliseringsplan ontwikkeld dat bij aanvang van het schooljaar 20-21 van start gaat.