Informatie voor de medewerkers van
Vluchtelingenwerk en Welzijnskwartier

Jonge kinderen (0-4 jaar)
De integratie van jonge kinderen is deelname aan voorschoolse voorzieningen van groot belang. Hier hebben de gemeentes een verantwoordelijkheid in. Kijk voor meer informatie op de website van de desbetreffende gemeente.

Kleuters
Kleuters ontvangen onderwijs op een basisschool naar keuze van de ouders. Scholen kunnen voor ondersteuning een beroep doen op de onderwijsondersteuners NT2.

6 – 12 jarigen
Kinderen in de fase groep 3 – 8 ontvangen onderwijs op de Taalklas in Noordwijkerhout.

De schoolbesturen en gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben afspraken gemaakt over de wijze van inschrijven van nieuwkomers op een basisschool en op de Taalklas in Noordwijkerhout.

Welke kinderen behoren tot de doelgroep van de taalklas?

  • Kinderen zijn niet in Nederland geboren
  • Zijn korter dan een jaar in Nederland
  • Spreken geen Nederlands
  • Fase: groep 3 – 8: 6 t/m 12 jarigen

Er zijn twee mogelijke routes naar de taalklas:

  • Via een basisschool naar keuze van de ouders. Deze school is de stamschool.
    De stamschool zorgt ervoor dat de leerling geplaatst wordt op de taalklas.
  • Rechtstreekse aanmelding bij de taalklas.

Leerlingenvervoer naar de taalklas
Wanneer kinderen meer dan 6 km van de school wonen komen zij mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer.
Informeer hierover bij uw gemeente. Mogelijk krijgen zij reiskosten vergoed, of wordt er taxivervoer aangeboden. Regels en afspraken hierover kunnen per gemeente verschillen.

Voortgezet onderwijs
Meer informatie is te vinden op de site van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Duin- en Bollenstreek https://www.swvduinenbollenstreek.nl/voor-scholen/isk/ en op de site van de Internationale Schakelklas van de Duin- en Bollenstreek http://www.isk-db.nl/