Historie ondersteuning, kleuterondersteuning en kosten inzet ondersteuner

Historie:

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft in 2017 de vliegende brigade opgericht.

De vliegende brigade is opgericht om een vervolg te geven aan onderwijs aan nieuwkomers nadat zij hebben deel genomen aan de taalklassen. Inmiddels is deze vorm van ondersteuning onmisbaar gebleken en een permanente voorziening geworden in de vorm van onderwijsondersteuners NT2.

Ondersteuning bij de overstap van taalklas naar de basisschool

De onderwijsondersteuners NT2 spelen een belangrijke ondersteunende rol zowel bij de overgang van de taalklas naar de basisschool als bij het vervolg op de basisschool.

Ondersteuning bij onderwijs aan kleuters

Anderstalige kleuters ontvangen onderwijs op een basisschool naar de keuze van de ouders. Scholen kunnen voor ondersteuning een beroep doen op de onderwijsondersteuners. De onderwijsondersteuners NT2 zullen bij de kleuters vaak meekijken in de klas. De kleuter kan vaak in de klas al heel veel leren zonder dat de leerkracht heel veel anders hoeft te doen. Zij moet alleen weten wat en waarom ze dingen doet. Om een nieuwe taal te leren is visuele ondersteuning essentieel. Daar mee starten in de kring, die niet te lang moet duren, is al een goede start!

Ondersteuning bij onderwijs aan in Nederland geboren anderstalige kinderen

Naast de doorstromers vanuit de taalklas hebben basisscholen ook te maken met de instroom van in Nederland geboren kinderen met een anderstalige achtergrond zoals kinderen van statushouders en kinderen van arbeidsmigranten.

Soms kampen deze kinderen met een forse taalachterstand in het Nederlands, soms spelen grote cultuurverschillen een rol.

Voor scholen zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

Bekostiging inzet onderwijsondersteuners

  • Om het werk van de Onderwijsondersteuners NT2 te continueren wordt er een bijdrage van de scholen gevraagd. Deze bijdrage kan door scholen betaald worden door de bijzondere bekostiging nieuwkomers die zij per kwartaal ontvangen. Hier is er meer informatie over te vinden: https://www.lowan.nl/po/richtlijnen-en-kaders/bekostiging-ocw/
  • Het tarief wat scholen zelf moeten bekostigen is € 45,00 per uur. Deze zal per kwartaal gefactureerd worden.

Onderwijsondersteuners NT2 ondersteunen scholen met hun expertise.
onderwijsondersteunersNT2@obodb.nl

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Karin van Dijk via:
onderwijsondersteunersnt2@obodb.nl