Historie

Historie:

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft in 2017 de vliegende brigade opgericht.

De vliegende brigade is opgericht om een vervolg te geven aan onderwijs aan nieuwkomers nadat zij hebben deel genomen aan de taalklassen. Inmiddels is deze vorm van ondersteuning onmisbaar gebleken en een permanente voorziening geworden in de vorm van onderwijsondersteuners NT2.

Ondersteuning bij de overstap van taalklas naar de basisschool

De onderwijsondersteuners NT2 spelen een belangrijke ondersteunende rol zowel bij de overgang van de taalklas naar de basisschool als bij het vervolg op de basisschool. (linken naar uitstroomstappen vanuit de taalklas en uitschrijving taalklas en inschrijving basisschool)

Ondersteuning bij onderwijs aan kleuters

Anderstalige kleuters ontvangen onderwijs op een basisschool naar de keuze van de ouders. Scholen kunnen voor ondersteuning een beroep doen op de onderwijsondersteuners.

Ondersteuning bij onderwijs aan in Nederland geboren anderstalige kinderen

Naast de doorstromers vanuit de taalklas hebben basisscholen ook te maken met de instroom van in Nederland geboren kinderen met een anderstalige achtergrond zoals kinderen van statushouders en kinderen van arbeidsmigranten.

Soms kampen deze kinderen met een forse taalachterstand in het Nederlands, soms spelen grote cultuurverschillen een rol.

Voor scholen zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

Bekostiging inzet onderwijsondersteuners

  • De onderwijsondersteuners NT2 worden voor een groot gedeelte structureel bekostigd door het samenwerkingsverband.
  • Naast de bijdrage van het samenwerkingsverband wordt er een uurtarief in rekening gebracht bij de school die gebruik maakt van de diensten van de OONT2. Voor er voor elk uur wordt een bedrag in rekening gebracht van € 15,00. Dit kunnen de scholen bekostigen van de 2e jaarsbekostiging die kan worden aangevraagd voor nieuwkomers.

Door de forse taalachterstand wordt instroom op eigen cognitief niveau in het VO voor 10-12 jarige nieuwkomers in de Duin- en Bollensteek ernstig belemmerd.

Contact
Onderwijsondersteuners NT2
Karin van Dijk
onderwijsondersteunersnt2@obodb.nl