Ondersteuning van basisscholen bij het onderwijs aan anderstalige kinderen die niet tot de doelgroep van de taal/nieuwkomersklassen behoren

Op veel basisscholen in de regio stromen kinderen in die wel in Nederland geboren zijn waarvan de ouders statushouder of arbeidsmigrant zijn en de moedertaal bijvoorbeeld Pools is.

Soms kampen deze kinderen met een forse taalachterstand in het Nederlands, soms spelen grote cultuurverschillen een rol, soms is het contact met ouders complex.

Voor scholen zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

  • Op onderwijsinhoudelijk gebied kunnen scholen gebruik maken van de onderwijsondersteuners NT2 (voorheen de vliegende brigade). De werkwijze is exact gelijk aan de inzet van de onderwijsondersteuners van de Aloysiusstichting en de AED.
  • Op de site van het LOWAN is veel informatie te vinden over andere culturen

Onderwijsondersteuners NT2 ondersteunen scholen met hun expertise.
onderwijsondersteunersNT2@obodb.nl

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Karin van Dijk via:
onderwijsondersteunersnt2@obodb.nl