Overgang van PO naar VO

Voortgezet onderwijs
Meer informatie is te vinden op de site van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Duin- en Bollenstreek en op de site van de Internationale Schakelklas van de Duin- en Bollenstreek

Onderzoek naar de overgang van Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs voor nieuwkomers
In de huidige situatie worden er voor met name nieuwkomers van 10 – 12  forse knelpunten ervaren bij de doorstroming vanuit het basisonderwijs (regulier en de taal-nieuwkomersklas) naar het voortgezet onderwijs.

Er zijn meerdere opties mogelijk afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling:

  1. Soms is een verlenging van de taal/nieuwkomersklas gewenst.
  2. Doorstroom naar de ISK: voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen en voor die leerlingen, die op sociaal emotioneel gebied betere mogelijkheden hebben op de ISK.
  3. Naar de kopklas: leerlingen van 11/12/13 jaar die minder presteren op toetsen doordat ze een taalachterstand hebben. Het zijn leerlingen waarvoor de basisschool setting de aangewezen plek is en waarvan duidelijk is, dat ze net dat stukje taal missen om naar die vorm van VO te gaan die bij hun cognitieve ontwikkeling past.
  4. Instroom in het VO

De stuurgroep, bestaande uit bestuurders PO, vertegenwoordigers gemeenten en op dit punt vertegenwoordigers VO onderschrijven het gemis in de regio van een aanbod voor 10-12 jarige leerlingen met een forse taalachterstand wat instroom op eigen cognitief niveau in het VO belemmert en adviseert om een haalbaarheidsonderzoek te starten voor de vormgeving van een kopklas.

Stuurgroep benadrukt dat:

  • Alle kinderen met groeipotentieel tot de doelgroep behoren
  • Het een voorziening moet zijn voor de hele regio
  • Vormgeving in samenwerking tot stand moet komen tussen PO en VO

Door de forse taalachterstand wordt instroom op eigen cognitief niveau in het VO voor 10-12 jarige nieuwkomers in de Duin- en Bollensteek ernstig belemmerd.

Contact
Onderwijsondersteuners NT2
Karin van Dijk
onderwijsondersteunersnt2@obodb.nl