Bijlages per hoofdstuk

Inleiding Ontwikkeling van regionaal beleid onderwijs aan nieuwkomers: noodzaak tot samenwerken.

Bijlage 1: Inventarisatie anderstalige leerlingen binnen de basisscholen in de Duin- en Bollenstreek – samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek
Bijlage 2: Ruimte voor talenten: Totaalaanpak voor nieuwkomers in de regio – Patrick Went
2. Uitgangspunten bij het onderwijs aan nieuwkomers in de Duin- en Bollenstreek
Bijlage 3: Ruimte voor talenten – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PO Raad en het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers
5. Voor- en Vroegschoolse educatie
Bijlage 4: Checklist voor gemeenten – Sardes, Pharos, Sociaal Werk Nederland, Nederlands Jeugd Instituut
6. Eerste opvang: taal-nieuwkomersklassen (ontwikkeld door de inhoudelijke werkgroep)
Bijlage 5: Minimum doelen leerstoflijnen
Bijlage 6: Onderwijsaanbod eerste jaar
Bijlage 7: Ontwikkelingsperspectief / Overdrachtsformulier
Bijlage 8: Inschrijfformulier
9. Overzicht routes NT2 ondersteuning
Bijlage 9: Overzicht routes NT2 ondersteuning (ontwikkeld door de inhoudelijke werkgroep)
Bijlage 10: Werkwijze onderwijsondersteuners (samenwerkingsverband)
Bijlage 11: Inzet maximale expertise aan de voorkant (samenwerkingsverband)
Bijlage 12: Langdurige ondersteuning op de basisschool (samenwerkingsverband)
12. Financiering
Bijlage 13: Financiële uitgangspunten taalklas
Bijlage 14: Uitgangspunten financiering onderwijsondersteuners NT2
13. Professionalisering
Bijlage 15: Professionaliseringsplan
15. Kwaliteit
Bijlage 16: Kwaliteitsbeleid