Uitgangspunten bij het onderwijs aan nieuwkomers in de Duin- en Bollenstreek

Het regionale beleid voor onderwijs aan nieuwkomers raakt veel verschillende partijen.
Communicatie hierover evenals beschikbare informatie moet op verschillende manieren toegankelijk zijn en passend bij de diverse doelgroepen.

Bekend maken nieuw vastgestelde beleid
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat deze nieuwe werkwijze formeel van start. Voor die tijd moeten de direct betrokkenen professionals en vrijwilligers worden geïnformeerd.

  • Scholen: via de nieuwsbrief van het samenwerkingsverband en een webinair
  • Voor de vrijwilligers van het Welzijnskwartier en Vluchtelingenwerk is het met name van belang om te weten hoe de routes naar de voorzieningen zijn ingericht. Het voornemen was om hen uit te nodigen voor een informatieve bijeenkomst.
  • Breed beschikbare informatie over het regionale beleid voor alle partners
  • De vormgeving van het regionale nieuwkomersbeleid zal via een website voor alle partijen breed toegankelijk worden gemaakt.

Schoolbesturen en gemeenten kunnen naar deze website linken.

De site bevat (op de doelgroep) toegankelijke informatie voor:

  • Ouders van nieuwkomers
  • Professionals
  • Vluchtelingenwerk en Welzijnskwartier
  • Indirect betrokken partners zoals JGT

Schoolgids
Voor ouders van nieuwkomers bevat een toegankelijk geschreven schoolgids belangrijke informatie