Financiën

Om onderwijs aan nieuwkomers duurzaam en regionaal goed te kunnen organiseren zijn er afspraken gemaakt tussen gemeenten en schoolbesturen.
Alle partijen zijn partner in de stuurgroep onderwijs aan nieuwkomers. In de stuurgroep zijn financiële uitgangspunten afgesproken waarbij ervan wordt uitgegaan dat onderwijs aan nieuwkomers een structurele voorziening is.

Ook de financiering van de onderwijsondersteuners NT2 is hierop gebaseerd en gekoppeld aan de begroting van de taalklas in Noordwijkerhout.
Het beschikbare budget bestaat uit de bijdrage van het samenwerkingsverband en de bijdrage van de scholen.

Basisscholen dragen € 15 per uur bij aan de inzet van de onderwijsondersteuner NT2.

Er zijn afspraken gemaakt over een duurzame financieringssystematiek: onderwijs aan nieuwkomers is een structurele voorziening in de Duin- en Bollenstreek.