Professionalisering

Kwalitatief goed onderwijs aan nieuwkomers vraagt om vakmanschap en schoolontwikkeling, niet alleen van de leerkrachten op de taal/nieuwkomersklassen en de Onderwijsondersteuners NT2, maar ook op de basisscholen.

Goed onderwijs aan NT2 leerlingen valt onder de basisondersteuning.

Cruciaal is de rol van de schoolleider, deze heeft

  • een belangrijke (voorlevende) rol bij de opvang en ondersteuning van nieuwkomers
  • het besef dat anderstalige kinderen na een jaar nieuwkomersonderwijs achter lopen in hun taalontwikkeling. Vraagt kennis en kunde.
  • een stimulerende rol richting leerkrachten op het gebied van nascholing
  • gevoel voor culturele sensitiviteit: een andere taal en cultuur maken dat alles net even anders is
  • een initiërende rol bij de ontwikkeling van schoolbeleid op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers en het neerzetten van een goed schoolklimaat

Professionalisering: een continue proces
In de stuurgroep is afgesproken, dat het professionaliseringsaanbod georganiseerd gaat worden door de OBO-academy en dat de kosten hiervan gezamenlijk worden gedragen.
Een groep van kwaliteitsmedewerkers van alle schoolbesturen heeft een advies uitgebracht over de inhoud van de professionalisering; deze groep zal ook bij de evaluatie en het vervolg worden betrokken.

Zie de indicatoren voor een meerjaren professionaliseringsbeleid met checklist en het professionaliseringsplan voor de komende periode bij de bijlages.