Ontwikkeling van regionaal beleid onderwijs aan nieuwkomers:
noodzaak tot samenwerken

Door de toename van het aantal vluchtelingen (in 2014 en met name in 2015) arbeidsmigranten en expats werden gemeenten en schoolbesturen geconfronteerd met een acute vraag naar passend onderwijs voor groepen nieuwkomers.

In de Duin- en Bollenstreek zijn in de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid. Voortdurende fluctuatie in het aantal leerlingen zorgden voor organisatorische dilemma’s en financiële risico’s. Er ontstonden wachtlijsten en de doorstroom naar de basisschool zorgde voor forse handelingsverlegenheid.

Een kwalitatief goed onderwijs aanbod voor nieuwkomers dat fluctuatiebestendig is, is het doel van de ontwikkeling van regionaal beleid.
Nieuwkomers zullen er altijd zullen zijn, anticiperen op een duurzaam aanbod vraagt om een effectieve samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten. Samenwerken is ook kostenbesparend.

Een inventarisatie in 02-20 van anderstalige leerlingen onder de scholen van het samenwerkingsverband leverde de volgende informatie op: