Route naar de Taalklas

Doelgroep taal/nieuwkomersklassen:

·       Kinderen niet in Nederland geboren

·       Korter dan een jaar in Nederland

·       Spreken geen Nederlands

·       Fase: groep 3 – 8: 6 t/m 12 jarigen

 

  1. Route naar taal/nieuwkomersklassen
Instroom via een basisschool (stamschool) Rechtstreekse aanmelding bij de taalklas
Ouders melden zich bij de basisschool van hun keuze. Deze school is stamschool. Ouders melden zich bij de taalklas
Basisschool vraagt de volgende informatie:

  •   Geboortedatum
  • Datum en plaats van aankomst in Nederland
  • Is het kind al naar een andere school in Nederland geweest?
Taalklas gebruikt het intake formulier en schrijft de leerling in.
Basisschool legt uit wat een taal/nieuwkomersklas is en adviseert de ouders om bij de Taal/nieuwkomersklas te gaan kijken.

Basisschool neemt contact op met de Taal/nieuwkomersklas voor een intake gesprek.

Gedurende deze periode stimuleert de taal/nieuwkomersklas de ouders om een basisschool te zoeken
Bij route via de stamschool: na de intake bij

de taalklas neemt de taalklas contact op met de stamschool.

Na drie weken wordt er gezamenlijk

(stamschool, Taalklas, ouders/kind) het OPP

vastgesteld

Leerling volgt onderwijs op de taal/nieuwkomersklas tot de minimumdoelen zijn behaald Leerling volgt onderwijs op de taal/nieuwkomersklas tot de minimumdoelen zijn behaald