Groepen en teamleden
Groepen:

Taalklas 1 Emmy de Wal ma-di-wo-do-vrij
Taalklas 2 Bianca van Klaveren

Nel Haasnoot

ma-di

woe-do-vrij

Taalklas 3 Lieke Pennings

Bianca van Klaveren

Loulou van Hameren

ma-di

woe

do-vrij

Teamleden:

Trudy de Jong Onderwijsassistente alle ochtenden
Heleen Ankone Onderwijsassistente do
Loulou van Hameren Onderwijsassistente ma
Nick van der Voet Bewegingsonderwijs di-vrij
Mariamne Kloos Directie/IB ma-di-do

Schooltijden en vakanties

Maandag 08.30 14.45
Dinsdag 08.30 14.45
Woensdag 08.30 12.30
Donderdag 08.30 14.45
Vrijdag 08.30 12.30

Pauze van 10.15 tot 10.30 en van 12.30 tot 13.00. Tijdens de pauzes is er altijd een leerkracht bij.

De kinderen eten in de klas. ‘s Ochtends fruit of groente en water. Tussen de middag brood en iets te drinken.

Vakanties
Herfstvakantie – 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie – 19 december t/m 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie – 20 februari  t/m 28 februari 2021
Meivakantie – 03 mei t/m 14 mei 2021
Zomervakantie – 17 juli t/m 29 augustus 2021

Vrije dagen
Pasen – 02 april t/m 05 april 2021
Koningsdag – 27 april 2021
Pinksteren – 24 mei  2021

Studiedagen
22 september 2020
09 oktober   2020
27 januari   2021
30 maart 2021
24 juni  2021

Ziekte en verlof
Als uw kind ziek is of niet naar school kan komen, belt u dan naar school 0252-745854 of stuur een email naar taalklas@sophiascholen.nl
Als uw kind om 09.00 uur nog niet op school is, bellen wij naar huis.

Alleen in bijzondere gevallen kan er vrij worden gegeven. U moet bij de directeur een formulier ophalen en invullen.

Als uw kind zonder toestemming niet op school komt, melden wij dit bij bureau Leerplicht.

Missie en Visie 


Het logo van de Taalklas Duin – & Bollenstreek staat symbool voor onze missie en visie.
De wereldbol is getekend door een jongen afkomstig uit Polen. Hij liep vast in het reguliere onderwijs en werd een thuiszitter. In de Taalklas in Haarlem is hij opgebloeid. Daar heeft hij deze wereldbol gemaakt. Het blauwe eiland stelt de Taalklas voor, een veilige plek om Nederlands te leren, daarna ligt de hele wereld  voor je open.  Aan zijn droom willen wij vorm geven. 

Missie:
Wij willen bereiken dat kinderen doorstromen naar een vervolgschool met kennis en ervaring van de Nederlandse samenleving. Daarbij ligt de focus op het leren van de Nederlandse taal en hebben wij oog voor hun groei. 

Visie:
Onze kinderen hebben vaak al een lange weg afgelegd voordat zij bij ons komen.  Daarom willen wij:

 • Hen veiligheid bieden om vanuit daar tot leren te komen. 
 • Ons lesaanbod richten op het aanbieden van dagelijks taalgebruik, zodat zij zich kunnen handhaven in de Nederlandse samenleving.
 • Dat de kinderen van ons leren, maar zij ook van en met elkaar. In samenwerking en communicatie met anderen kunnen zij zich persoonlijk ontwikkelen.

Doelgroep
Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn en geen Nederlands spreken zijn onze doelgroep.

Aanbod
Het doel van de Taalklas is om kinderen in ongeveer één jaar voldoende (basis)kennis van de Nederlandse taal bij te brengen, zodat zij kunnen starten op een Nederlandse school.
Een groot deel van onze tijd richt zich op het leren spreken en lezen van de Nederlandse taal. Kinderen moeten de mondelinge en schriftelijke voldoende beheersen om in een groep te kunnen functioneren.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om zelfvertrouwen, een zelfstandige werkhoudingen en het gevoel van verantwoordelijkheid voor eigen prestaties te ontwikkelen.
Dit doen wij door de kinderen een programma op maat te bieden afhankelijk  van de moedertaal, schoolhistorie en leeftijd. Vanaf de eerste dag werkt het kind op een eigen leerlijn met vooraf bepaalde streefdoelen.

Deze doelen zijn gericht op de basis leergebieden:

 • Mondelinge taalvaardigheid en woordenschat
 • Schriftelijke taalvaardigheid en spelling
 • Lezen
 • Rekenen
 • Sociale emotionele ontwikkeling TeamUp; Onze kinderen hebben vaak veel meegemaakt voordat zij bij ons op school komen. Vaak hebben zij niet de taal om daarover te praten.TeamUp is een non-verbale methode die gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten aanbiedt zodat kinderen vanaf 6 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij ons opdoen zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven. In dit filmpje is te zien hoe zo’n les er in de praktijk aan toe gaat.

Hoe lang blijft een kind in de Taalklas?
Gemiddeld blijft een kind één jaar bij de Taalklas. Mocht het kind sneller de doelen bereiken, dan stroomt het eerder uit, maar als een kind nog wat meer tijd nodig heeft, mag hij/zij langer blijven.
Onderwijsbehoefte gaat voor tijd.

Naar de volgende school
Na ongeveer een jaar gaat uw kind naar een andere school voor basis- of voortgezet onderwijs. Het is meestal een school in de buurt. U moet uw kind zelf aanmelden.

De uitstroom gaat volgens vaste stappen:

 1. Ouders melden hun kind aan op een nieuwe school,
 2. De Taalklas zoekt ongeveer 10 weken voor uitstroom contact met de nieuwe school.
 3. De leerkracht maakt het overdrachtsdocument, bespreekt dit met ouders en vervolgens wordt het naar de nieuwe school en onderwijsondersteuners NT2 gestuurd.
 4. Het kind gaat, indien mogelijk, wennen op de nieuwe school.

Gymnastiek en zwemmen

Gymnastiek
De kinderen hebben twee keer per week gym op dinsdag en op vrijdag. Hiervoor hebben de kinderen sportkleding en gym- of sportschoenen nodig die niet buiten gedragen worden. Deze spullen nemen ze in een aparte tas mee naar school.

Zwemmen
In Nederland is erg veel water, daarom is het belangrijk dat de kinderen kunnen zwemmen. U kunt uw kind opgeven voor zwemles bij een zwembad in de buurt.

Mocht het nodig zijn, kan de zwemles betaald worden door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland. De aanvraag wordt dan door school gedaan. U kunt hiervoor contact opnemen met de Taalklas.

Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij trakteren op school. Samen zingen wij een lied en vieren een feestje. Graag een gezonde traktatie, zoals fruit.

Jeugdarts
Jeugdgezondheidszorg(GGD)

Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met een eigen jeugdarts. Kinderen worden een aantal malen in de basisschoolperiode voor onderzoek opgeroepen door de jeugdarts. U kunt ook zelf een afspraak maken voor een onderzoek bij de jeugdarts.

Leerlingenvervoer
Wanneer een kind meer dan 6 km van de Taalklas woont kan het in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Informeer hierover bij uw gemeente. De regels verschillen per gemeente.

Ouderbijdrage

In Nederland gaan kinderen tot hun 18e jaar gratis naar school. Graag doen wij met de kinderen extra activiteiten, zoals excursies. Daarvoor vragen wij de ouder om een bijdrage van € 5 per maand. De ouderbijdrage is altijd vrijwillig.

Bibliotheek
De Taalklas heeft warme banden met de bibliotheek. De kinderen worden aangemeld bij de voorleesexpres als zij ongeveer een half jaar op school zitten en een basis kennis van de Nederlandse taal hebben. Regelmatig gaan de kinderen met de leerkracht naar de bibliotheek om boeken bij het thema te zoeken/op te halen.

Algemeen
Een belangrijk bericht wordt via een brief aan uw kind meegegeven. Het team van de taalklas vindt het belangrijk om met ouders te praten over hun kind, om te laten zien wat een kind doet op school en om de school te laten zien.

Hiervoor zijn een paar vaste momenten:
– Na de toetsen worden de ouders uitgenodigd om de resultaten van hun kind te bespreken. Dan wordt ook besproken wat de verwachte uitstroomdatum is.

Bijzondere momenten
Drie keer per jaar is er een koffieochtend. Tijdens deze ochtenden nodigen wij de ouders uit op school te komen om een kopje koffie te drinken in de klas van uw kind. U kunt dan zien wat uw kind doet in de klas en de sfeer in de groep ervaren. Ook kunt u vragen aan de leerkracht stellen.

Privacy
Hoe gaan wij met gegevens om?
Van ieder kind hebben wij een inschrijfformulier, een kopie van legitimatie, een mapje met aantekeningen en een overdrachtsdocument. Wij werken op een veilige server.

Mogen ouders de documenten inzien?
U mag alle documenten over uw kind inzien.

Wat delen wij met de vervolg school?
Wij delen het overdrachtsdocument met de vervolgschool. Zij hebben dan een beeld van de ontwikkeling van uw kind.

Hoe lang bewaren wij de gegevens van uw kind?
Wij bewaren de documenten 2 jaar.

Klachten
Het kan zijn dat u niet blij bent met de gang van zaken op school.

Maakt u dat geval een afspraak en ga met ons in gesprek zodat wij met elkaar zaken kunnen oplossen.

Wij vinden het fijn als u eerst met de leerkracht of de directeur in gesprek gaat. Blijft er toch nog een verschil van mening, dan kunt u contact opnemen het bestuur van de Sophia scholen, waar de Taalklas Duin – & Bollenstreek onder valt.
Contact bureau@sophiascholen.nl of bel 0252-250900.

Het bestuur behandelt uw klacht of stuurt hem door naar de geschillencommissie bijzonder onderwijs.

De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is te bereiken via Postbus 82324 2508 EH Den Haag, telefoon: 070 – 3925508 (van 9.00 tot 16.30 uur), e-mail: info@gcbo.nl .
Bij klachten over geweld en seksuele intimidatie/misbruik kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur 0900- 1113111.