Uitstroomstappen van taalklas naar de basisschool

Uitschrijving taalklas en inschrijving basisschool

 Op de basisschool:

1-2 weken na uitstroom taalklas:
Startgesprek met Onderwijsondersteuner NT2 en opzet begeleidingsplan

•       Onderwijsondersteuner NT2 maakt plan van aanpak samen met leerkracht en IB. Plan is gebaseerd op de geformuleerde doelen vanuit de taalklas.

•       In het begeleidingsplan is ook specifieke aandacht voor de opbouw van de relatie tussen leerkracht en leerling door een aantal keren per week een kindgesprek te voeren.

•       De inhoud van het begeleidingsplan is gebaseerd op de ondersteuningsbehoeften van zowel leerkracht als de leerling.

•       Observatie door een lid van de OONT2 op basis vragen van de leerkracht.

•       Kort na het startgesprek wordt een STA (Spontane Taal Analyse) uitgevoerd.

 

Eerste 10 weken op de basisschool
•       Onderwijsondersteuner NT2 komt regelmatig langs; gebruikt het begeleidingsplan om de leerkracht te begeleiden.

 

8 weken na uitstroom
•       Basisschool krijgt een evaluerende vragenlijst vanuit de taalklas.

•       Bij bijzonderheden is er telefonisch contact.

 

10 weken na uitstroom
•       Voortgangsgesprek  aan de hand van de gestelde doelen door de vliegende brigade en basisschool.

•       Resultaten vormen input voor vervolg begeleidingsplan.

 

Duur ondersteuning onderwijsondersteuner NT2
•       Op maat. (zie ook: stuk langdurige ondersteuning van het samenwerkingsverband)

•       Kinderen kunnen (indien nodig) lang worden gevolgd.