Uitstroomstappen van taalklas naar de basisschool

 Stappen voorafgaand aan de uitstroom in de taalklas:

10 weken voor uitstroom:
•       Ouders kiezen een basisschool: krijgen 3 weken zoektijd als er nog geen school bekend is

 

7 weken voor uitstroom:
•       Basisschool is bekend; en school ontvangt eerste info vanuit de taal/nieuwkomersklas

 

3-5 weken voor uitstroom:
•       Afstemmingsoverleg op de taalklas onder schooltijd tussen taalklas en de onderwijsondersteuner NT2. Deze maakt kennis met het kind. Eventueel betrokken andere onderwijsondersteuner sluit aan.

 

2,5 weken voor uitstroom:
•       OVD wordt gemaild naar de nieuwe school (cc: onderwijsondersteuners NT2). In het OVD zijn richtlijnen opgenomen voor het begeleidingsplan op de basisschool om de doorgaande lijn te waarborgen.

•       In de mail worden er afspraken gemaakt voor een telefonische overdracht tussen leerkracht taalklas en leerkracht ontvangende school.

2 weken voor uitstroom:
•       Kennismaken nieuwe school; uitwisseling OVD heeft plaatsgevonden via groeidocument.

•       Aanbevolen optie: de inschrijving door de ouders gaat gepaard met een rondleiding door de school onder schooltijd.

•       Afspraak over wenmomenten.

•       Kennis maken met klas en leerkracht: leerkracht heeft de klas voorbereid.

 

1 week voor uitstroom:
•       Telefonisch contact tussen leerkracht taalklas en leerkracht ontvangende school. De basisschool krijgt richtlijnen voor een goede instap: belang van thuis voelen en de relatie met de leerkracht.

•       Tips hoe een relatie op te bouwen met een kind met een beperkte woordenschat. Belang van een vertrouwenspersoon.

•       In het OPP staan de bereikte doelen en richtlijnen voor de komende doelen. Kinderen krijgen werk mee zodat ze de eerste week doorkunnen met het werk waar ze mee bezig zijn.